Access Keys:

 
 
Gaelscoil Aodha Rua, Dungannon

Bailiúchán Eadaí / Cash for Clothes

14th Feb 2020

Mar chuid den topaic ‘Ábhair agus Áthchúrsáil’, bhí Rang 4 ag déanamh cuid mhór plé ar an fhrása ‘Laghdaigh, Áthúsáid, Áthchúrsáil’ agus ar an ról a dtig linn uilig a imirt sa phroiséas seo.  Chuidigh na paistí leis an bhailiúchán ‘Cash for Clothes’ ar Scoil agus tá muid an-bhuíoch do gach teaghlach a tháinig ar an lá leis na malaí lán éadaí! Go raibh míle maith agaibh uilig!

As part of our topic ‘Materials and Recycling‘, Rang 4 discussed the meaning of the phrase ‘Reduce, Reuse, Recycle’ and the role that we can all play in this process. The children helped to coordinate our recent ’Cash for Clothes’ collection and we are very grateful to every family who arrived on the day with bags of clothes! Thank you very much!